Геометрия, 04.07.2020 13:31, Diko056

Знайти периметр квадрата ABCD, якщо А(-1;5) С(5;11)
2) Знайти координати, точки М-середина відрізка з кінцями А(-3;7). В(15;-9)
3) Скласти рівняння прямої, що проходить через точки А(3;-4) і В(2;-1)
4) Як розміщуються прямі 2х-3у+7=0 і 4х-6у-9=0
5) Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(-2;1) і утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 135 градусів.
6) Знайти довжину медіани BM трикутника АВС, якщо А(3;0), В(-8;1), С(5;12)
7) Знайдіть на вісі абсцис точку, рівновідалену від точок А(1;6) і В (5;0)
8) Знайти точку перетину прямих 4х-у-7=0 і 2х+5у-9=0
9) На осі ординат знайдіть точку, рівновіддалену від точок А(3;2) і В (7;6)
10) Точка М - середина відрізка АВ, М(-1;2) А(4;-5). Знайти координати точки В *

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Геометрии

Знаешь правильный ответ?
Знайти периметр квадрата ABCD, якщо А(-1;5) С(5;11) 2) Знайти координати, точки М-середина відрізка...

Вопросы по предметам