Физика, 03.01.2021 00:08, koshakmarta

рівень початковий.

1. У нейтральному атомі завжди однакова кількість…

А. … протонів і нейтронів. Б. … нейтронів і електронів.

В. … протонів і електронів. Г. … нуклонів і електронів.

2. Скільки нейтронів міститься в ядрі атому феруму

А. 26. Б. 30. В. 56. Г. 82. Д. 0.

3. Який заряд має ядро , згідно планетарної моделі атома Резерфорда?

А. Позитивний. Б. Ядро заряду не має. В. Негативний.

Г. У металів заряд ядра позитивний, а у неметалів – негативний.

ІІ рівень середній.

С1. Визначити склад ядра атома алюмінію .

С2. Заповніть таблицю.

Хімічний елемент

Кількість електронів в атомі

Кількість протонів у ядрі

Кількість нейтронів у ядрі

Кількість нуклонів у ядрі

Mg​

Ответы

Ответ разместил: Еее11111111

I рівень початковий

1. А

2.А

Fe - ферум, число протонів (порядковий номер) 26, число нейтронів 30, бо 56-26=30.

3. В

ІІ рівень середній

С1. Ядро атома Алюмінію містить 13 протонів та 14 (27 – 13 = 14) нейтронів. Простір навколо ядра заповнюють 13 електронів. (у ядрі один протон і немає нейтронів), дейтерій або (в ядрі один протон і один нейтрон) і тритій або (в ядрі один протон і два нейтрони).

Спасибо
Ответ разместил: Гость

sina\sinb=n2\n1; b=arcsin(n1\n2хsina)=arcsin(1,33\1.6хsin35 градусов)=28,5 градусов,

значит b=28,5 градусов

Ответ разместил: Гость

поскольку ружье расположено горизонтально, то время до падения пули на землю такое же, как и при свободном падении, то есть равно

t = √ (2 * h / g) = √ (2 * 3 / 9,8) ≈ √ 0,61 ≈ 0,78 c.

Другие вопросы по Физике

Знаешь правильный ответ?
рівень початковий.1. У нейтральному атомі завжди однакова кількість… А. … протонів і нейтронів. Б. …...

Вопросы по предметам