Физика, 03.07.2020 22:22, enotic009

Чому дорівнює швидкість руху центра мас тонкостінної труби, що скотилася з гірки висоти H? Виберіть правильну відповідь. Маса труби m, її радіус R. Момент інерції тонкостінної труби відносно її осі дорівнює 2*m*R^2 . Труба котиться без проковзування. Опором повітря знехтувати. Нужна формула

Всего ответов: 3

Другие вопросы по Физике

Знаешь правильный ответ?
Чому дорівнює швидкість руху центра мас тонкостінної труби, що скотилася з гірки висоти H? Виберіть...

Вопросы по предметам